Protocol bij extreme weersomstandigheden

Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan: zeer zware storm, onweersbuien of extreem hoge/lage temperaturen. We hebben het dus niet over bijv. een normale regenbui. Het moet dus echt (extreem) noodweer zijn.

Bij extreme weersomstandigheden zal, na intern beraad tussen het bestuur van de A4d, besloten worden of de avondvierdaagse wel/niet doorgang moet vinden dan wel aangepast moet worden (bijv. inkorten route) Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de afstanden, leeftijden deelnemers, weerssituatie etc. Er zal om 17.00 uur besloten worden of de wandeling wel of niet afgelast zal worden. Dit zullen wij op de website vermelden of is na te vragen bij het informatienummer. Het is niet te voorkomen dat de weersituatie tijdens de avondvierdaagse ontstaat of verslechtert. In dat geval mogen de deelnemers hun wandeling direct staken en op de meest veilige manier richting school/huis keren. Zulks ook ter beoordeling van de groepsleider ter plaatse. Daar waar nodig zullen onze medewerkers de deelnemers zoveel mogelijk blijven begeleiden. Op dat moment is de persoonlijke afmelding op start-/finish locatie niet van toepassing. Bij afgelasting of onderbreking van de avondvierdaagse door ons bestuur zullen deze dag(en) voor de medailles blijven meetellen.  

 

 

Wij zullen dit te allen  tijden  communiceren via de website en Facebook.