Vrijwilligers

Vrijwilligers maken het mogelijk !

De organisatie van de avondvierdaagse kan niet zonder vrijwilligers. De medewerkers (vrijwilligers) zorgen ervoor dat deelnemers veilig kunnen oversteken en het verkeer word geregeld als dat nodig is. Bij de 10 kilometer zijn ook 2 knipposten die bemand worden door medewerkers.

Op het startbureau zitten een aantal medewerkers die de startkaarten afstempelen en de deelnemers inschrijven.

Op de laatste avond worden de medewerkers bijgestaan door de politie.

We kunnen altijd nieuwe medewerkers gebruiken en dat kan al voor één of meerdere avonden in de avondvierdaagse week.

Voor de start van de avondvierdaagse wordt een avond georganiseerd voor de medewerkers waarin informatie wordt gegeven en taken worden verdeeld. Na de avondvierdaagse komen we nog bij elkaar om de week te evalueren.

Voor meer informatie kan je bellen naar het secretariaat , Jose van Winden tel: 015 2563174.