Regels en voorwaarden

Regels en voorwaarden

De Stichting Avondvierdaagse Delft heeft enkele regels waar elke wandelaar die meeloopt zich aan moet houden:

* De Stichting Avondvierdaagse Delft is alleen aansprakelijk voor een ongeval on/of schade indien aantoonbaar is dat de organisatie fouten heeft gemaakt, dan wel in gebreke is gebleven. Het hebben van een persoonlijke of collectieve WA-verzekering is aan te bevelen in geval derden door uw schuld schade lijden.

* Er kan tussen 18.00 en 18.30 uur gestart worden.

* Medewerkers op straat zijn herkenbaar aan hun hesjes.

* U dient de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen op de route en tijdens het oversteken.

* De routes worden aangegeven via de routebeschrijving, krijtpijlen op de grond en via de aanwijzingen door de medewerkers.

* Op last van de politie is het niet toegestaan om tijdens de inhaal avond op vrijdag voortijdig de stoet te verlaten.

* Draag zorg voor de omgeving waarin u loopt, houdt papier en ander afval bij u zodat u het in de prullenbak kunt gooien.

* Maak geen schade aan eigendommen van anderen.

* Blijf af van de natuur. Geniet ervan, maar pluk, trek of maak het niet stuk.

* Laat de laatste avond geen zwerfafval achter op de Markt!

Belangrijk voor de laatste avond:

Kom de laatste avond zoveel mogelijk op de fiets. Parkeren in de wijk is alleen voor vergunninghouders en parkeren op het parkeerterrein van de Bieslandhof is niet toegestaan.